Boekhouden-informatica - Vijfde en zesde jaar TSO

De klemtoon in deze theoretisch-technische studierichting ligt vooral op de boekhouden en informatica, met ruime aandacht voor wiskunde. Ook een grondige beheersing van het Nederlands en een praktische kennis van Frans en Engels worden nagestreefd.

Bedrijfseconomie bestaat uit drie delen:

  • de boekhouding bij de start van de onderneming (doelstellingen, formaliteiten, voorraad, kostprijsberekening,…)
  • boekhoudkundige verrichtingen in een onderneming (aankoopverrichtingen, betalingen, organisatie,…)
  • boekhouding als beleidsinstrument (analyse van de jaarrekening, investeringsbeleid,…)

Toegepaste informatica bestaat uit vier delen:

  • overkoepelende doelstellingen (probleemanalyse en –oplossing, netwerken, ontwikkelingen,…)
  • elektronische communicatie
  • databanken (ontwerp, beheer, rapportering, …)
  • toepassingssoftware (rekenblad, ontwikkelen van toepassingen, projectwerking,…)

Alle competenties (vaardigheden, kennis, attitudes) voor het vak bedrijfseconomie worden ingeoefend met een oefenbedrijf of  mini-onderneming.

Boekhouden-informatica (TSO) Vijfde jaar Zesde jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfseconomie 8 8
Duits 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 4 4
Toegepaste informatica 5 5
 

34 uren

34 uren