Handel - Vijfde en zesde jaar TSO

In de derde graad Handel krijg je een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor

  • de technieken van boekhouding 
  • marketing om de verkoop van goederen en diensten te bevorderen
  • het beleid en de verplichtingen van een onderneming (fiscaliteit, verzekeringen,...)
  • binnen- en buitenlandse handel 
  • de beginselen van het burgerlijk en handelsrecht
  • toegepaste informatica
  • een vlotte communicatie in de eigen taal, maar ook in vreemde talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits). Hierbij is ook de zakelijke communicatie belangrijk. 

Alle competenties (vaardigheden, kennis, attitudes) voor het vak bedrijfseconomie worden ingeoefend met een oefenbedrijf of mini-onderneming.

Handel (TSO) Vijfde jaar Zesde jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfseconomie 11 11
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 3 3
  34 uren 34 uren