Office en retail (Kantoor en verkoop) - Vijfde en zesde jaar BSO

Hoewel deze studierichting sterk gericht is op de praktijk, krijg je toch een stevige vorming in talen (Nederlands, Frans en Engels). Als toekomstig bediende moet je immers vlot zakelijk kunnen communiceren.

Je leert

  • met eenvoudige boekhoudkundige pakketten werken.
  • sociale en fiscale wetgeving en handelsrecht.
  • secretariaatsvaardigheden (onthaal, telefoneren, postverwerking,...).
  • verkopen, adviseren, service verlenen in een commerciële omgeving.
  • de logistieke werking van de verkoop.
  • goederen ontvangen, verwerken en presenteren.
  • nauwkeurig en onder druk werken
  • ...

De stages geven je de mogelijkheid om al deze vaardigheden en attitudes in de realiteit in te oefenen en te verfijnen.

Office en retail (BSO)
1. Algemene vorming:
(16u in het 5e jaar / 14u in het 6e jaar)
Vijfde jaar Zesde jaar
Godsdienst 2 2
C.V.N. Communicatieve Vaardigheden Nederlands 2  
Engels 3 3
Frans 3 3
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken - maatschappelijke vorming 4 4
2. Specifieke vorming:
(18u in het 5e jaar / 20u in het 6e jaar)
   
Als administratief medewerker (= Major)
Competentie 1: secretariële doelen
(ondersteunende taken van een secretariaatsmedewerker)
6 5
Competentie 2: Administratieve doelen
(ondersteunende boekhoudkundige en administratieve taken)
3 3
Als retailmedewerker/verkoopsmedewerker (= Minor)
Competentie 3: Logistieke-commerciële doelen
(goederen in ontvangst nemen, verwerken en presenteren tot in de winkel)
1  
Competentie 4: Commerciële doelen
(verkopen, adviseren en service verlenen)
4 4
Stages office en retail 4 8
  34 uren 34 uren