Eerste jaar B (BSO)

In het Eerste Leerjaar B trachten de leerkrachten de leerlingen opnieuw te motiveren voor de studie en de school in het algemeen. Bijzondere aandacht gaat uit naar taal en rekenen.

Eerste jaar B
Godsdienst 2
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 3
Sociale activiteiten 1
Techniek 8
Wiskunde 4
  32 uren