Eerste Leerjaar A

Het eerste leerjaar A is een basisjaar. We laten de leerlingen proeven van verschillende vakken en op ontdekking gaan naar eigen talenten om nadien een bewuste keuze te kunnen maken voor de verdere opleiding.

In kleine, flexibele klasgroepen krijgt elke leerling het verplichte basispakket, dat alle opties openlaat voor verdere studies in het middelbaar en hoger onderwijs, met extra aandacht voor de persoonlijke noden: Ondersteuning waar nodig en uitdaging indien gewenst.

Op het einde van het eerste leerjaar A kan een leerling nog alle richtingen uit!

Eerste jaar A
1. Basisvorming: 29 lesuren 
Nederlands 5

Wiskunde (met ondersteuning en remediëring) of
wiskunde+ (met verdieping en uitdaging)

4

Frans (met ondersteuning en remediëring) of
Frans+ (met verdieping en uitdaging)

4
Aardrijkskunde 2
Godsdienst 2
Techniek 2
Natuurwetenschappen 2
Lichamelijke opvoeding 2
Plastische opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Geschiedenis 1
   
Sociale activiteiten, leren leren en ICT 2
2. Belangstelling en talenten: 3 lesuren  
 Workshops Business en IT  
 Workshops Mens en samenleving  
 Workshops Wetenschap en techniek  
  32 uren

Lees hier de volledige infobrochure van het eerste leerjaar A.