Sociale en technische wetenschappen - Derde en vierde jaar TSO

Sociale en Technische Wetenschappen biedt je een brede vorming op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. De wetenschappen worden altijd concreet toegepast.

Deze studierichting is geschikt voor leerlingen met een brede interesse in de mens en de maatschappij, die sociaal en creatief zijn.

Ook de natuurwetenschappen (biologie, chemie en fysica) zijn belangrijk in deze studierichting. Zij geven je via experimenten en praktische opdrachten meer inzichten en vaardigheden.

In de lessen voeding wordt er concreet gewerkt met voedingsproducten die verwerkt worden volgens bepaalde principes. Je leert hierbij de juiste techniek hanteren met aandacht voor het juiste gebruik van de apparatuur.

Sociale en technische wetenschappen (TSO) Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Informatica 2 1
Integrale opdrachten (met o.m. voeding en expressie) 8 9
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 3 3
Nederlands 4 4
Sociale wetenschappen 3 3
Wiskunde 3 3
  34 uren 34 uren