Inschrijvingen schooljaar 21-22

Aanmeldingen gebeuren nog steeds online.  De inschrijving is dan voorlopig nog niet gerealiseerd.

Wij voorzien een bepaald aantal leerlingen per klasgroep. Voor het tweede t.e.m. het zevende leerjaar willen we eerst een zicht krijgen op de herinschrijvingen van onze eigen leerlingen. In de praktijk blijkt meestal dat er nog plaatsen vrij komen.  Jullie krijgen zo snel als mogelijk bevestiging van de definitieve inschrijving en dit ten laatste op 5 juli 2021. 

Op 2, 5 en 6 juli en op 23, 24 en 26 augustus voorzien we tijd voor persoonlijke gesprekken. U kan, indien u dat wenst, hiervoor een afspraak maken via dit formulier:

https://forms.gle/ci4x3sYFytApLqKn9.

Indien we een gesprek zelf noodzakelijk achten, zullen we u hiervoor contacteren.

Kies hier: 

Inschrijving voor de eerste graad

Inschrijving voor de tweede graad
Inschrijving voor de derde graad

Zorgformulier voor het doorgeven van bijkomende informatie

Meer informatie?

Je kan de school steeds bereiken op het nummer 03.669.62.63 op schooldagen tussen 8u en 17u, of via mail: secretariaat@stella-matutina.be
Tijdens de zomervakantie is onze school begin juli t.e.m. woensdag 7 juli en vanaf 19 augustus.