Maatregelen corona-virus

11 maart 2020

maatregelen om verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan

Geachte ouders, beste leerlingen

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele voorzorgsmaatregelen rond hygiëne. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nù is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.   

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn, houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

Tot aan de paasvakantie zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende taken, zoals de organisatie van de paasexamens.

Volgende activiteiten laten we niet doorgaan:

 • 2e helft maart: de schoolbezoeken van de basisscholen van Wuustwezel aan onze school;
 • Donderdag 12/03: bezoek aan KBC-bank voor de leerlingen van 3 O&R;
 • Donderdag 12/03: bezoek van 7 BS aan de Dossin-kazerne in Mechelen;
 • vrijdag 13/03: de leerlingen van 7 BS gaan naar de beurs voor oefenbedrijven in Mechelen;
 • vrijdag 13/03: de leerlingen van 4 STW gaan op werkplekleren;
 • vrijdag 13/03: de leerlingen van alle 2e jaren gaan schaatsen in Breda;
 • dinsdag 17/03: infoavond voor ouders en hun kinderen van het 6e leerjaar (kandidaat-leerlingen);
 • donderdag 19/03: bezoek aan het IKO in Hoogstraten voor de leerlingen van 3 TW;
 • vrijdag 20/03: bezoek aan het Schaliënhuis in Loenhout voor de leerlingen van 4 STW;
 • vrijdag 20/03: het galabal voor de 6e jaars in Strijboshof Kalmthout;
 • maandag 23/03: infoavond voor de ouders en de leerlingen van 1A;
 • vrijdag 27/03: de Stella-quiz in de refter van onze school (organisatie door 6 O&R);
 • maandag 30/03: infoavond voor de ouders van de 3e jaars i.v.m. de fietsweek.
   

Een aantal van deze activiteiten worden wellicht verplaatst naar een latere datum in het derde trimester, maar die regelingen volgen in de komende dagen.

Activiteiten die niet in het overzicht voorkomen, gaan door, zij het onder voorbehoud. Wij volgen hier heel strikt de aanbevelingen van de overheid, dus het is nog mogelijk dat we beslissingen moeten herzien.  Dat geldt bijvoorbeeld voor de einde-trimesteractiviteiten op vrijdag 3 april of voor de stadswandelingen in Antwerpen en Brussel, volgende week donderdag 19/03 voor de leerlingen van 5 STW. Deze gaan  vooralsnog gewoon door.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen. Bepaalde maatregelen worden nog aangescherpt, zoals het extra schoonmaken van mogelijk risicovolle voorwerpen (bv. deurklinken).

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  

 • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 
 • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten, heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel, door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.
   

Wat kunt u als ouder doen?  

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

 • Bekijk of u alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van uw kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
 • Als uw kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 
   

Heeft uw kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes),  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  En blijf als ouder de eerder meegedeelde preventieve maatregelen verder toepassen. 

Meer informatie hierover?  

Geachte ouders, beste leerlingen, wij danken u voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten

Directie en medewerkers van Stella Matutina