5 april: Belangrijke mededeling inschrijvingen 2020-2021

5 april 2020

Omwille van de coronacrisis gaat onze info- en inschrijvingsdag van 25 april 2020 niet door. Dit heeft tot gevolg dat wij onze inschrijvingsprocedure aanpassen.

Vanaf maandag 20 april zal op onze website een link beschikbaar staan om digitaal in te schrijven. U krijgt dan via mail bevestiging van ontvangst en verdere richtlijnen om de inschrijving definitief te maken.

Opgelet: voor leerlingen die in zich in hogere leerjaren (= vanaf het 2e jaar) willen inschrijven, de zogenaamde ‘zij-instromers’, heeft de overheid bepaald dat die inschrijvingen pas vanaf zondag 17 mei 2020 kunnen plaatsvinden. Blijf deze website volgen voor meer informatie hierover, of u kunt ons altijd per telefoon om meer uitleg vragen.

Om de digitale aanmelding vlot te laten verlopen, is het handig om volgende gegevens bij de hand te hebben:

 • de identiteitskaart van de leerling (voor het rijksregisternummer);
 • gsm-nummers van de kandidaat-leerling en de ouders;
 • email-adressen van de kandidaat-leerling en de ouders.

Mocht u problemen ervaren bij het digitaal inschrijven, dan kunt u ons vanaf maandag 20 april steeds bereiken op het nummer 03 669 62 63. Uiteraard kunt u met al uw andere vragen ons steeds bellen of mailen.

Momenteel voorzien wij (onder voorbehoud) op zaterdag 6 juni 2020 nog een info- en inschrijvingsdag, van 11 tot 17 uur. Via deze website verneemt u nog of deze daadwerkelijk kan doorgaan.

U zal nog door de school gecontacteerd worden voor verdere afspraken rond het bezorgen van de nodige documenten voor de definitieve inschrijving.

In de zomervakantie is er gelegenheid tot inschrijven tijdens weekdagen, van 9.30 u. tot 12.00 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.:

 • van 1 tot 7 juli
 • vanaf 19 augustus na telefonische afspraak op 03 669 62 63
   

Ter informatie:

 • Voor het eerste leerjaar A leggen wij een maximale capaciteit vast van 110 leerlingen; voor het eerste leerjaar B is de maximum capaciteit 24 leerlingen. Maar deze capaciteit kan - indien nodig - opgetrokken worden, dus voor onze school stellen er zich geen problemen qua aantal plaatsen voor eerstejaars leerlingen.
 • U vindt hier de schoolbrochure vernieuwde 1e graad, met daarin alle informatie over de 1e en 2e jaren A en B.
 • Als u al eens de sfeer van het eerste leerjaar in onze school wil opsnuiven, dan bekijkt u maar even deze Powerpoint voorstelling.
 • Voor alle inschrijvingen vanaf het tweede jaar, de zogenaamde ‘zij-instromers’, respecteren wij de volgorde waarin de aanmeldingen gebeuren, en wij proberen om alle aanmeldingen of vragen voor inschrijving te realiseren wanneer deze zich vóór 4 juli voordoen. In de voorbije jaren is dat ons trouwens altijd gelukt. 
 • U vindt hier de schoolbrochure 2e en 3e graad, met daarin alle informatie over onze BSO- en TSO-studierichtingen vanaf het 3e jaar.
 • Voor alle kandidaat-leerlingen: onder deze link zit de Infobrochure 2020-2021 waarin u alle praktische informatie voor volgend schooljaar terugvindt (bijvoorbeeld: vrije dagen, leerboeken, schoolbusvervoer, …)

   

Met vriendelijke groeten

Luc Van Poppel, directeur