Overgangsnormen en attesten

Afhankelijk van het aantal onvoldoendes en de aard van de tekorten en rekening houdend met de werkinstelling en de slaagkansen in het volgend schooljaar, zal de delibererende klassenraad beslissen of de leerling al dan niet geslaagd is. Hierbij houden we rekening met duidelijk geformuleerde criteria binnen onze school.

De definitieve beslissing valt normalerwijze in juni.

In enkele uitzonderingen kunnen bijkomende proeven opgelegd worden en wordt de beslissing uitgesteld tot eind augustus:

  • ​bij een opvallend of onverklaarbaar tekort voor één bepaald vak
  • na een langdurige afwezigheid wegens ziekte

Attesten

Een leerling behaalt een A-attest: geslaagd en hij/zij kan naar een volgend leerjaar overgaan.

Een leerling behaalt een B-attest: geslaagd en hij/zij kan naar een volgend leerjaar overgaan, behalve in dezelfde onderwijsvorm en/of studierichting.  Deze leerling kan wel zittenblijven.

Een leerling behaalt een C-attest: niet geslaagd en hij/zij moet in elk geval het jaar overdoen.