Rapporten

In de loop van het schooljaar ontvangen de leerlingen 7 keer een rapport:

  • Met ‘dagelijks werk’ of jaarpunten (JP): oktober, begin december, februari, begin juni
  • Met jaarpunten (JP) en grote evaluaties (EX): Kerstmis, Pasen en einde schooljaar.
  • Attituderapport: eind oktober en februari
    • Attitudes i.v.m. studie-inzet en doorzettingsvermogen
    • Attitudes i.v.m. orde en stiptheid
    • Attitudes i.v.m. sociale houding