Vrije dagen 2018 - 2019

1 oktober Pedagogische Studiedag
27 oktober - 4 november Herfstvakantie
22 december - 6 januari Kerstvakantie
1 februari Facultatieve verlofdag
2 - 10 maart Krokusvakantie
6 - 22 april Paasvakantie
1 mei Dag van de Arbeid
30 mei Hemelvaartsdag
31 mei Brugdag
9 juni Pinkstermaandag