Office en Retail (Kantoor en verkoop) - Derde en vierde jaar BSO

Office en retail (BSO)
1. Algemene vorming: 20u Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2 2
C.V.N. (Communicatieve Vaardigheden Nederlands) 3 3
Engels 3 3
Frans 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 6 6
2. Specifieke vorming: 14u     
Competentie 1: secretariële doelen
(ondersteunende taken van een secretariaatsmedewerker)
4 4
Competentie 2: Administratieve doelen
(ondersteunende boekhoudkundige en administratieve taken)
5 5
Competentie 3: Logistieke doelen
(goederen in ontvangst nemen en verwerken tot in de winkel)
3 3
Competentie 4: Commerciële doelen
(verkopen en service verlenen)
2 2
  34 uren 34 uren